Infortar suurendas osalust Tallinkis 40%-ni.

AS Infortar omandas detsembrikuus 1 683 016 Tallinki aktsiat, tehingute väärtus oli ligi 952 000 eurot. Sellega suurenes Infortari osalus AS-is Tallink Grupp 297 572 752 aktsiani, mis esindab 40,02 protsenti seltsi hääleõiguslikest aktsiatest. 

 

 

Rahvusvaheliselt Elengeri nime all tegutsev energiakontsern Eesti Gaas esitles Hollandi laevatehasest Eestisse saabunud piirkonna esimest LNG punkrilaeva ning viis täna läbi traditsioonilise uue laeva ristimistseremoonia – laeva nimeks sai Optimus ja ristiemaks Kaja Kallas.

Peaminister Kaja Kallas ütles Vanasadamas toimunud tseremoonial, et LNG on praegu kõige keskkonnasõbralikum laevanduses kasutusel olev kütus. „Rohepööre on Eesti ettevõtetele üks suurimaid väljakutseid ja võimalusi olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Loodan, et varsti on ka merenduses võimalik üle minna süsinikuneutraalsetele kütustele, LNG on sellel teekonnal oluline üleminekulahendus.“

„Tegu on esimese sellise punkrilaevaga meie piirkonnas, mis hakkab varustama laevu LNG kütusega,” ütles Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt, kelle kinnitusel aitab laev elutsükli jooksul ära hoida ligi 2 miljoni tonni CO2 emissiooni, vähendab õhu saastatust sadamates ning võimaldab laevafirmadel pakkuda sujuvamat ja vaiksemat reisikogemust.

Eesti Gaasi tütarettevõte Elenger Marine on mõne aastaga kasvanud Läänemere regiooni suurimaks LNG tarnijaks merelaevadele, varustades LNG-ga näiteks Tallinki kiirlaeva Megastar ja tulevast aastast ka Tallinki kiirlaeva MyStar ning mitmeid teisi kaubalaevu Tallinna, Helsingi ja Hanko sadamates.

Optimuse teeninduspiirkonnaks kujuneb Läänemere Soome lahe piirkond ja selle lähiümbrus. LNG laev on võimeline punkerdama nii avamerel kui sadamates tankereid, kauba-, reisi- ja kruiisilaevasid, selle mahutid ja pumbad võimaldavad tarnida klientidele ühekorraga kuni 6000m3 veeldatud maagaasi kiirusega kuni 1000 m3/tunnis. Ligi saja meetri pikkuse LNG punkrilaeva ehitas Hollandi firma Damen.

“Meil on suur rõõm aidata kaasa jätkusuutliku laevanduse võimaluste avardamisele Soome lahe piirkonna laevaomanikele ja -operaatoritele,” märkis Dameni Ida-Euroopa müügijuht Peter Anssems. “Oleme veendunud, et Optimus teenib omanikku eeskujulikult palju aastaid.”

Laeval on 6000 m3 veeldatud maagaasi kandevõimet, see kuulub  investeerimisettevõttele Infortar ja selle võtab ärilisse kasutusse Elenger Marine. Laeva ehitust aitas finantseerida OP pank ja toetas Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu  (CEF – Connecting Europe Facility).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. septembril toimus Yichangi tehases Eesti Gaasi punkerlaeva Optimus pidulik veeskamine. Pärast merekatsetusi saabub laev Eestisse ning hakkab juba käesoleval sügisel teenindama LNG kütust kasutavaid aluseid Läänemerel.

Tallinna linn sõlmis ühiste kavatsuste kokkuleppe Tallink Grupi ja Infortariga Linnahalli arendamiseks rahvusvaheliseks konverentsi- ja kontserdikeskuseks koos seda toetava reisisadama, hotelli, ärikeskuse ja restoranide, kohvikute ja meelelahutusvõimalustega.
Ülevad hetked LNG punkerlaeva kiilupaneku tseremoonial Shanghais, Hiinas.
Graafiku järgi peaks uus laev saabuma kodusadamasse juba aasta pärast.

Eesti Gaas tellib veeldatud maagaasi (LNG) punkerlaeva, mis on esimene omataoline Läänemere põhja- ja idaosas. 2020. aastal valmiv laev hakkab teenindama Soome lahel seilavaid keskkonnasõbralikke laevu.

“Projektis kohtuvad Infortari kaks peamist ettevõtet – Tallink merenduse ja Eesti Gaas energeetika kogemusega, mõlema teadmisi arvestatakse juba laeva ehitusel ning need saavad peamiseks selle käitamisel. See investeering tõstab nii Eesti merenduse kui laiemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet,” lausus Eesti Gaasi nõukogu esimees Ain Hanschmidt.   

LNG punkerlaeva teeninduspiirkonnaks kujuneb Läänemere põhja- ja idapoolsem osa, eelkõige Soome laht. LNG laev on võimeline punkerdama nii avamerel kui sadamates tankereid, kauba-, teenindus-, reisi- ja teenistuslaevasid, selle mahutid võimaldavad tarnida klientidele ühekorraga kuni 6000m3 veeldatud maagaasi (-163°).

Ligi saja meetri pikkuse LNG punkerlaeva ehitab Hollandi firma Damen. Laev valmib järgides  äärmiselt kõrgeid ohutusnõuded, paljud juhtimissüsteemid dubleeritakse. Punkerlaev hakkab vastama jääklassile 1A ning teenindama kliente aastaringselt.

LNG laeva ehitust finantseerib Infortar ning kaasrahastab Euroopa Liit. Eesti Gaas on sõlminud Infortariga pikaajalise lepingu laeva opereerimiseks ning Tallinkiga tehniliseks toeks ja mehitamiseks.

Eesti Gaasi LNG punkerlaeva peamised näitajad:
Mahutavus – 6000 m3
Kandejõud – 3300 tonni
Pikkus – 99,8 meetrit
Laius – 18,6 meetrit
Kiirus – 13,4 sõlme
Valmimisaeg – 2020. aasta

Eesti Gaas alustas Tallinki uue laeva varustamist veeldatud maagaasi ehk LNG-ga. “Kõik ettevalmistused on läinud plaanipäraselt, töötajad on saanud põhjaliku koolituse ning poolhaagised sõidavad tehase ja sadama vahet,“ sõnas Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot. Eesti Gaas ostab veeldatud maagaasi Pihkva tehasest, LNG transportimiseks ja punkerdamiseks telliti Saksamaalt kaheksa kaasaegset poolhaagist, mis kõik on varustatud võimsate krüogeensete pumpadega. Kaheksa autot – neli suunaga Tallinna, neli suunaga Pihkvasse – on pidevas liikumises. Megastari punkerdamise meetodiks on nn truck-to-ship ehk gaas pumbatakse otse poolhaagistest laeva. Tankimise kestus on neli tundi ning see toimub öötundidel. Eesti Gaasi eesmärk on lähiaastatel oma tooteportfelli just LNG suunal jõudsalt täiendada. Plaani toetab fakt, et 2015. aastast ei tohi laevakütuse väävlisisaldus Läänemere regioonis ületada 0,1 protsenti. Et nõuet täita, on reederitel võimalik kasutada madala väävlisisaldusega erikütust, paigaldada puhastusseadmeid või üle minna LNG-le.

Vaata pildigaleriid: https://goo.gl/jrcx30

Rohkem infot: www.gaas.ee; info@gaas.ee

Möödunud aastal müüs AS Eesti Gaas 489 mln m³ gaasi, 2015. aasta võrdlusnumber oli 383 mln m³. Soodsa hinna toel kasvas gaasimüük aastaga 106 mln m³ võrra ehk umbes 28%. Kõige suurem juurdekasv tuli neljandas kvartalis, mil müüdi võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 55 mln m³ enam gaasi. „Eesti Gaasil on õnnestunud müüginumbreid kasvatada tänu konkurentsivõimelisele maagaasi tarnelepingule, lisaks suurendas gaasitarbimist külm talv,“ selgitas numbreid Eesti Gaasi tegevjuht Ants Noot. „Ka gaasiturg tervikuna kasvas ja riik on tänu sellele teeninud rohkem raha,“ lisas Noot.

„Tulevikuperspektiivi osas oleme paraku pessimistlikumad. Gaasi aktsiisi jätkuv järsk tõus paneb meie klientidele lisakoormuse ja pidurdab ebamõistlikult gaasituru arengut, puhta kütuse potentsiaal jääb kasutamata,“ lisas Noot, viidates valitsuskoalitsiooni otsusele tõsta maagaasi aktsiisi aastatel 2018 – 2020 veel 25% aastas. „Maksustamise potentsiaalsed erisused suurettevõttele võivad leevendada lööki neile, kuid ei päästa olukorda Eesti tööstuse jaoks tervikuna, sest aktsiisitõus mõjutab tugevalt kõik energiamahukaid ettevõtteid ja pärsib Eesti majandust. Kasulikum oleks lasta gaasiturul areneda ja koguda seeläbi suuremat maksutulu.“ Kodutarbijatele müüdi 2016. aastal maagaasi 59 mln m³, 2015. aastal 55 mln m³. Äritarbijad ostsid aasta kokkuvõttes 430 mln m³ gaasi, 2015. aastal oli võrdlusnumber 328 mln m³, kasv 102 mln m³.

Surumaagaasi tarbimine transpordis kasvas aastaga 33% ehk 3,4 miljoni m³ pealt 4,5 miljoni m³ peale. „Aastaga on tulnud juurde suur hulk inimesi, kes eelistavad autokütusena maagaasi, kuluvahe bensiiniga on umbes kahekordne. Ka eesrindlikumad kohalikud omavalitsused eelistavad ühistranspordis diislile keskkonnasäästlikumat maagaasi. Näiteks kirjutasime hiljuti alla lepingu ASi SEBE gaasibusside tankimiseks Pärnus ning ehitame selleks uue surumaagaasi tankla, mis valmib tänavu juulis. Loodame, et ka Tallinna linnatranspordis võetakse selge suund saaste vähendamisele ning inimeste elukeskkonna parandamisele,“ lausus Noot.

Elektrit müüs Eesti Gaas 14,4 GWh, elektri müügikogus kasvas aasta võrdluses 48% ja klientide arv ligi neli korda. „Meie elektrimüügimahud on praegu veel suhteliselt tagasihoidlikud, kuid edasiminek on märgatav ja lootustandev. Sügisese müügikampaania tulemused hakkavad suuremat mõju avaldama sel aastal ning kavatseme elektriturul jätkuvalt aktiivsed olla,“ kommenteeris Noot. Käesoleva aasta algus toob Eesti Gaasile ajaloolise teetähise – nimelt hakkab ettevõte veeldatud maagaasiga ehk LNG-ga varustama jaanuari lõpus Tallinna – Helsingi liinile tulevat uut Tallinki laeva. „Megastarile maagaasi tarnimine on meie esimene suur LNG projekt meretranspordis ning lähiaastatel on Eesti Gaasi eesmärk oma tooteportfelli just LNG suunal jõudsalt täiendada,“ sõnas Noot. 

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Ettevõttele kuulub üle Eesti viis surumaagaasitanklat. Eesti Gaas annab tööd enam kui 200 inimesele, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti.

Rohkem infot: www.gaas.ee

 

Eesti üks suurim kohaliku kapitaliga investeerimisettevõte Infortar omandas kuu aega tagasi lisaks Fortumile ja Gazpromile kuulunud osalustele Eesti Gaasis ka Itera Latvija kümne protsendi suuruse aktsiapaki ning tegi nüüd pakkumise väikeaktsionäridele. 

ASi Infortar tütarettevõte Trilini Energy OÜ sõlmis käesoleva aasta veebruaris lepingu 51 protsendi suuruse osaluse soetamiseks Fortumilt ning mais 37 protsendi osaluse omandamiseks Gazpromilt. “Infortar on liikunud Eesti Gaasi omandamisel prognoositud tempos, iga suurema omanikuga läbirääkimisteks on kulunud keskmiselt kolm kuud, nüüd tegime ostupakkumise ka väikeaktsionäridele,” märkis AS Infortar juhatuse liige ja AS Eesti Gaas nõukogu esimees Ain Hanschmidt.
 

 “Vähem kui 1,5 protsenti omavatele väikeaktsionäridele esitatud pakkumise sisu on sama, mille tegime suuraktsionäridele ning tänase seisuga on väikeaktsionäridest viiendik juba oma osaluse samadel tingimustel ära müünud. Oktoobri lõpus korraldame üldkoosoleku ning usutavasti jõuame protsessiga lõpule käesoleva aasta jooksul,” tähendas Hanschmidt.   

Aprillis valis Eesti Gaasi üldkoosolek ettevõttele uue nõukogu, kes kinnitas juhatuse esimeheks Eesti ühe staažikama kantsleri ja kogenud tippjuhi Ants Noodi. Juunis suurendas ettevõte juhatust neljaliikmeliseks ning juhatuse uueks liikmeks valiti Eesti Energia endine finantsdirektor ja juhatuse liige Margus Kaasik.  

 

Lisainfo: Ain Hanschmidt, AS Infortar juhatuse esimees, tel 517 8889

Martti Talgre, AS Infortar tegevjuht, tel 509 4083

Edukas Eesti on Äripäeva, Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, ACE Logisticsi, Silberauto, Eesti Gaasi ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvamuskonkurss. Viiendat korda algav Eduka Eesti arvamuskonkurss pakub suurepärase võimaluse särava idee eest kümme tuhat eurot teenida.

Infortari juhatuse ja Eesti Gaasi nõukogu esimehe Ain Hanschmidti sõnul toetab Eesti Gaas Edukat Eestit selle pärast, et usub: elu viivad edasi suurepärased  ideed. „Arvame , et Eesti majandusele on jõukohane vähemalt 5% kasvusamm, kuid selle saavutamiseks on vaja uuendusmeelset ja häid ideid elluviivat ühiskonda,“ lausus Hanschmidt. „Eduka Eesti arvamuskonkurss on hea võimalus andekatele inimestele oma ideede põhjalikumaks läbitöötamiseks ning avalikkusele esitamiseks, et meie majandust positiivselt mõjutada.“

Eduka Eesti arvamuskonkursil osalemiseks tuleb saata arvamuslugu aadressil arvamus@aripaev.ee. Võitja valib välja Äripäev koos partnerite esindajatest koosneva žüriiga ning võitjate nimed kuulutatakse välja Eduka Eesti pidulikul lõpuüritusel tuleva aasta märtsis. Lugude hindamisel võtame arvesse välja pakutud idee originaalsusest ja teostatavust ning argumentatsiooni veenvust. Tekste võib konkursile saatma hakata kohe. Avaldama hakkame neid nii veebis kui ka paberlehes alates oktoobri algusest. Konkursi lõpptähtaeg on 2016. aasta 28. veebruar (kaasa arvatud). Toimetus jätab endale õiguse avaldatavaid tekste toimetada ja lühendada.

Auhinnafond:
I koht:10 000 eurot, II koht 3000 ja III koht 2000 eurot.
Tähtaeg: 28. veebruar 2017

Rohkem infot: arvamus@aripaev.ee

 

AS Infortar on Trilini Energy OÜ emaettevõtjaks ja omab selles enamusotsustusõigust. Trilini Energy OÜ tegi käesoleva aasta veebruaris Fortum Heat and Gas OY-le pakkumise 51% AS-i Eesti Gaas aktsiate omandamiseks. Pakkumine osutus Fortum Heat and Gas OY poolt aktsiate müügiks läbi viidud rahvusvahelise pakkumismenetluse käigus edukaks ning Trilini Energy OÜ omandas käesoleva aasta 30. märtsil Fortum Heat and Gas OY-le kuulunud AS-i Eesti Gaasi aktsiad. Seejärel tegi Trilini Energy OÜ sama hinnaga väljaostupakkumised ka ülejäänud AS-i Eesti Gaasi suuraktsionäridele, kes pakkumise samuti aktsepteerisid. Seeläbi on Trilini Energy OÜ omandanud käesoleva aasta mais Gazpromilt 37% ja augustis SIA-lt Itera Latvija täiendavad 10% AS-i Eesti Gaasi aktsiakapitalist. Praegusel hetkel ületab AS-i Infortar tütarettevõtjaks oleva Trilini Energy OÜ osalus AS-i Eesti Gaas aktsiakapitalist 98%.

Seoses sellega ja tulenevalt asjaolust, et paljud AS-i Eesti Gaas väikeaktsionärid on avaldanud soovi müüa neile kuuluvaid AS-i Eesti Gaas B-aktsiad, teeb AS Infortar olemasolevatele AS-i Eesti Gaas aktsionäridele pakkumise müüa vabatahtlikult neile kuuluvad B-aktsiad hinnaga 0,6690 eurot aktsia eest. Nimetatud hinnaga omandati ka enamusosanike (Fortum Heat and Gas OY, Gazpromi ja SIA Itera Latvija) aktsiad s.t olemasolevate AS-i Eesti Gaas väikeaktsionäride aktsiate omandamiseks kehtib sama hind, mida pakuti suuraktsionäridele neile kuuluvate aktsiate omandamiseks.

Lisainfo ja müügikorralduse sisestamiseks täpsemate detailide saamiseks palun pöörduda AS-i Infortar poole – info@infortar.ee; telefon + 372 611 8339, + 372 640 9978

Infortarile kuuluv trükikoda Vaba Maa ning trükikoda Printon liituvad, misjärel moodustub ettevõtete teatel suurim poognatrükikoda Eestis. “Trükitööstuse turg Eestis on püsinud juba aastaid staatilise ja killustatuna. Et saaksime klientidele pakkuda senisest mitmekesisemat toodangut oli kõige parimaks variandiks teenusepakkujate konsolideerumine,” ütles AS-i Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt. AS-i Vaba Maa juhatuse esimehe Jaan Vainulti sõnul on ühinemisel ka praktilised põhjused. “Printon Trükikojal oli vaja uusi suuremaid tootmisruume ning meil uusi trükimasinaid. Kahe ettevõtte ühinemisel saame olemasolevaid ja ka uusi masinaid ning tootmisruume efektiivsemalt ära kasutada. Uute vajaminevate tootmisruumide pindala on ca 6000 ruutmeetrit,” lausus Vainult. AS Printon Trükikoda ja AS Vaba Maa ühinemise tulemusel moodustuva trükikoja nimeks saab Printon. Kahe liituva ettevõtte käive ulatub ligi kümne miljoni euroni ning ettevõte annab tööd 120 inimesele mitmes vahetuses.

AS Printon Trükikoda on valdavalt raamatute trükiturule orienteeritud, enam kui 80 inimesele tööd andev ettevõte. Printoni toodangust moodustab 70 protsenti eksport, mis on peamiselt suunatud Skandinaavia ja Madalmaade turgudele.  AS Vaba Maa on reklaam- ja turvatrükistele spetsialiseerunud trükikoda, kus töötab ligi 40 inimest. Vaba Maa peamiseks toodanguks on kataloogid, brošüürid, voldikud ning 30 protsenti toodangust moodustavad turvatrükised nagu maksumärgid, postmargid, kinkekaardid ja sertifikaadid. Vaba Maa toodangust läheb 35 protsenti ekspordiks.

 

 

Lasnamäel pandi 13. juunil nurgakivi 14 tenniseväljaku, 10 sulgpalliväljaku, 3 rühmatreening- ja jõusaaliga kümme miljonit eurot maksvale Tallink Tennisekeskusele.   “Tallink Tennisekeskus on Infortari esimene investeering suurema projekti, 70 000 m² suuruse kaubandus- ja meelelahutuskeskuse Tallink City arendamisel. Peame läbirääkimisi võimalike rentnikega ning tegeleme eelarve kujundamise ja kooskõlastuste taotlemisega, investeerimisotsuse plaanime teha sügisel,” märkis ASi Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
Eesti Tennise Liidu presidendi ja ASi Tallink Grupp nõukogu esimehe Enn Pandi sõnul annab uue keskuse valmimine võimaluse tennise kandepinda Eestis oluliselt laiendada. “Ruumipuudus ega väljakurendi hind ei saa enam olla põhjuseks tennist mitte harrastada, oma broneeringukeskkonna avame juba augustis, väljakud detsembri keskel,” tähendas Pant. ASi Infortar tütarettevõtte Inf Maja OÜ tellimusel valmiva Tallink Tennisekeskuse pindala saab olema 14 500 ruutmeetrit. Tennisekeskuse ehitab AS Merko Ehitus Eesti, kes on ühtlasi Eesti Tennise Liidu kuldsponsor. Tallink Tennisekeskuse siseväljakute rajamisel pööratakse eraldi tähelepanu ruumi valgustusele ja akustikale ning ehituses kasutatakse heli neelduvaid materjale. Väljakute kohal kõrguv katus hakkab toetuma 25 meetri pikkustele sildadele, mis võimaldab vältida tugiposte väljakute vahel.

 

 

ASi Infortar tütarettevõte Trilini Energy OÜ sõlmis 13.05 Gazpromiga lepingu ASi Eesti Gaas 37 protsendi aktsiate omandamiseks. Lepingu jõustumisel ja Konkurentsiameti loa korral suureneb Trilini Energy osakaal Eesti Gaasis 88 protsendini.   “Liigume vastavalt oma tegevusplaanile edasi – veebruaris ostsime 51 protsendi suuruse osaluse Fortumilt, nüüd 37 protsendise osa Gazpromilt. Gazpromile esitatud pakkumine oli sama mis Fortumile,” märkis AS Infortar juhatuse liige ja AS Eesti Gaas nõukogu esimees Ain Hanschmidt. “Järgmise etapina oma osaluse suurendamisel asume läbi rääkima Itera Latvijaga, kellele kuulub kümme protsenti Eesti Gaasi aktsiatest ning seejärel väikeaktsionäridega,” sõnas Hanschmidt.

OÜ Trilini Energy sõlmis käesoleva aasta 23. veebruaril Fortum Heat and Gas OY-ga lepingu ASis Eesti Gaas 51% suuruse aktsiapaki ostuks. Märtsis andis Konkurentsiamet ettevõttele loa Eesti Gaasi omandamiseks. Aprillis valis Eesti Gaasi üldkoosolek ettevõttele uue nõukogu, kes kinnitas juhatuse esimeheks Ants Nooda.

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Ettevõttele kuulub üle Eesti viis gaasitanklat. Eesti Gaas annab tööd 205 inimesele, kontserni käive ulatus möödunud aastal auditeerimata andmetel 130 miljoni euroni. AS Eesti Gaas müüs 2015. aastal maagaasi 386 miljonit m³ ja elektrit 9,7 GWh. Ettevõttel on 1570 äriklienti ja 41 160 koduklienti.

Eesti Gaasi erakorraline üldkoosolek valis 15. aprillil ettevõtte nõukogu liikmeteks ASi Infortar juhatuse esimehe Ain Hanschmidti, juhatuse liikme Eve Pandi, investeerimisdirektor Leena Fedossejeva ja tegevjuhi Martti Talgre ning transiidiettevõtja Viktor Golinski. Nõukogu valis esimeheks Ain Hanschmidti. “Eesti Gaasi endise omaniku Fortumi esindajate asemele valis üldkoosolek täna uue suuromaniku esindajad, mis annab meile võimaluse ettevõtte juhtimiseks ja laienemisplaanide teostamiseks,” märkis investeerimisettevõtte AS Infortar juhatuse ja ASi Eesti Gaas nõukogu esimees Ain Hanschmidt. “Juunis toimuval korralisel üldkoosolekul plaanime kinnitada ettevõtte majandusaasta aruande ning usutavasti muudame ka põhikirja ja vähendame täna 11 liikmest koosnevat nõukogu,” sõnas Hanschmidt. Lisaks uutele liikmetele kuuluvad Eesti Gaasi nõukokku Aarne Saar ja Juris Savickis ning Gazpromi esindajad Jury Bezzubov, Georgy Fokin, Aleksander Mikheev ja Boris Posyagin.

 

Konkurentsiamet otsustas anda AS Infortar tütarettevõttele Trilini Energy OÜ-le koondumisloa, mis võimaldab enamusosaluse ostnud ettevõttel jätkata Eesti Gaasi aktsiate soetamist. “Konkurentsametilt kinnituse saamine võimaldab meil alustada sisulist tööd Eesti Gaasi arendamiseks ning selle kujundamiseks laiapõhjaliseks kodumaise kapitaliga energeetika ettevõtteks,” märkis valdusettevõtte AS Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt. “Sarnaselt Fortumile oleme aktsiate ostupakkumise teinud ka Gazpromile ja Itera Latvijale ning ootame nende vastust lähikuudel, seejärel teeme samad pakkumised ka teistele aktsionäridele,” sõnas Hanschmidt.

Lisainfo: Hannes Hamburg, tel 50 69 480, hannes@hamburg.ee

“Eesti Gaasi enamusosaluse ost on Infortarile esimeseks sammuks kodumaise energiafirma loomisel. Varasemalt oleme investeerinud laevandusse, kinnisvarasse, hotellindusse, trükitööstusse ja ühistransporti, nüüd laieneme majanduse mootorina töötavasse energeetikasse,” sõnas ASi Infortar juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

“Tahame kohaliku kapitali toel tuua täna hoogsalt muutuvale energeetikaturule konkurentsi juurde, tõsta klienditeeninduse kvaliteeti ning pakkuda uusi tooteid. Lisaks maagaasile, mille kasutamise osakaal saab Eestis tänu soodsale hinnale ja keskkonnasõbralikkusele vaid kasvada, näeme kasvuvõimalusi elektri ja transpordigaasi müügil ja kaalume muid võimalusi energeetikas,” märkis Hanschmidt.  

“Sarnaselt Fortumile oleme pakkumise teinud Eesti Gaasi kahele teisele omanikule, Gazpromile ja Iterale ning hakkame läbi rääkima väikeaktsionäridega. Plaanime olulisi investeeringuid, mistõttu on vastutuse ja investeerimiskohutuse koondumine ühe omaniku kätte põhjendatud,” tähendas Hanschmidt.

„Usume Eesti tööstuse tulevikku ja Eesti Gaasil on siin täita oluline roll. Maagaasi vabaturg on tänaseks reaalsus ja see annab meile peamise kindlustunde. Vaba turg võimaldab Eesti Gaasil osta parimalt pakkujalt ja müüa parima hinnaga,” lausus Hanschmidt.

AS Infortar omab enamusosalust ettevõttes OÜ Trilini Energy, mis sõlmis Fortum Heat and Gas OY-ga lepingu ASis Eesti Gaas 51% suuruse aktsiapaki ostuks. Trilini Energy on teinud ostupakkumise Eesti Gaasi 37% aktsiatest omavale Gazpromile ja 10% Itera Latvijale. Väikeaktsionärid omavad Eesti Gaasis 1,57% suurust osalust.   

AS Infortar on 381 miljoni euro suuruse omakapitaliga investeerimisettevõte, mille tegevusvaldkonnad on laevandus, kinnisvara, hotellindus ja trükitööstus. Lisaks 38% osalusele AS-is Tallink Grupp kuulub ASi Infortar investeeringute portfelli ka ligikaudu 90 000 m² erinevaid hotelli- ja SPA kinnistuid Tallinnas ning üle 350 000 m² maad Tallinnas ja selle ümbruses. AS Infortar on trükikoja AS Vaba Maa omanik ning tulevase multifunktsionaalse ostu- ja meelelahutuskeskuse Tallink City arendaja.  

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Ettevõttele kuulub üle Eesti viis gaasitanklat.

Eesti Gaas annab tööd 205 inimesele, kontserni käive ulatus möödunud aastal auditeerimata andmetel 130 miljoni euroni. AS Eesti Gaas müüs maagaasi 2015. aastal 386 miljonit m³, ettevõttel on 1570 äriklienti ja 41 160 koduklienti. Eesti Gaas müüb ka kodu- ja äriklientidele elektrit, eelmisel aastal kokku 9,7 GWh elektrit.

Lisainfo: Hannes Hamburg, tel 50 69 480, hannes@hamburg.ee

Tallinki Tennisekeskuse eesmärk on pakkuda treenimisvõimalusi igal tasemel sportlastele – nii täiskasvanutele kui lastele. Samuti kõigile sportimisest huvitatud ümbruskonna elanikele. Spordikeskuse kandvateks spordialadeks on tennis, sulgpall ja fitness. Lisaks on keskusesse planeeritud  sporditarvete pood, füsioteraapia kliinik ja kontoripinnad. Tennist on spordikeskuses võimalik mängida kokku 14 siseväljakul. “Meie eesmärk on teha tennis kättesaadavaks kõigile huvilistele. Soovime, et ükski laps ei jääks tennisest eemale üksnes seetõttu, et väljaku rendihinnad ulatuvad Tallinnas vahel kuni 50 euroni. Loodame, et Tallinki Tennisekeskuse tegevus laste- ja noortespordi arendamisel, saab sarnaselt Tere Tennisekeskusele tulevikus tegevustoetust ka Tallinna linnavalitsuselt”, ütles Infortas AS ja Tallink Grupi nõukogu esimees Enn Pant.

Lisainfo:

Luulea Lääne, kommunikatsioonijuht, AS Tallink Grupp, tel: +372 5521296

Tallink avas piirkonna kaasaegsema logistikakeskuse, mis asub koordineerima AS-i Tallink Grupp laevastiku, hotellide ja kontorite kaubavahetust. Logistikakeskusesse luuakse 20 täiendavat töökohta, kokku annab keskus tööd kuni 60-le inimesele. Keskuse pindala on 14 500 ruutmeetrit, koondades 12 kilomeetrit riiulipinda. Aastas on keskus võimeline vahendama miljon tooterida ning saatma välja 2500 treilerit kaupu. Logistikakeskus hakkab vastu võtma 5000 kaubaautot ja 100 000 kaubaalust aastas.

Rohkem infot: http://www.tallink.com

Infortari sidusettevõte Tallink Grupp tellis 230 miljoni euro eest Meyer Turku laevatehasest uue 2800 reisijakohaga LNG laeva. Gaasil töötav uue generatsiooni kiirlaev saab nimeks “Megastar” ja hakkab sõitma Tallinna-Helsingi liinil 2017. aastal. Uue laeva pikkus on 212 meetrit ning brutotonaažiks 49 000 tonni. Tallinki teatel on uus laev oluliselt energiasäästlikum: laeva puhul on arvesse võetud keskkonnasõbralikke väärtuseid nagu erinevate heitgaaside ja jäätmehulga vähendamist ning taaskasutamise soodustamist. Alus kasutab kütusena veeldatud gaasi ning vastab kõikidele uutele ja rangematele heitgaase puudutavatele nõuetele heitgaaside seirealadel, mille hulka kuulub ka Läänemeri.

Rohkem infot: http://www.tallink.com

 

Tallink Grupi tütarettevõte Tallink Superfast Ltd. müüs ettevõttele Medinvest SpA reisilaeva Superstar hinnaga 91,5 miljonit eurot. AS Tallink Grupp jätkab laevaga prahilepingu alusel Tallinn-Helsingi liinil opereerimist 2017. aasta alguseni. Tehing aitab ettevõttel valmistuda uue põlvkonna LNG laeva Tallinn-Helsingi liinile toomiseks 2017 aastal. 

Rohkem infot: http://www.tallink.com

 

AS Tallinki Grupi neljanda kvartali (oktoober-detsember 2015) tulemused näitavad, et ettevõte  jätkab vaatamata keerulisele väliskeskonnale kasvulainel. Tallink osutas neljada kvartali jooksul transporditeenust  2 125 361 reisijale, mis on 4% rohkem kui sama perioodi vältel eelmisel aastal. Võrreldes 2014. aasta viimase kvartaliga kasvas ka teenindatud kaubaühikute arv (78 136) ning  sõiduautode hulk (3%).

Rohkem infot: http://www.tallink.com

Infortar AS suurendas oma osalust Tallink Grupis. Infortari juhatuse esimehe Hanschmidti sõnul oli aktsiate juurdeostmise põhjus proosaline. „Oleme Tallinki suuraktsionär, usume Tallinkisse ja sellepärast ostsime. Hetkel on see ka väga hea hind.“ Infortar omandas ostuga 13,5 miljoni Tallink Grupi aktsiat ning omab nüüd 38% osalust Tallink Grupis.

Rohkem infot: info@infortar.ee

“Põhjust rõõmustamiseks on tennisesõpradel, sest järgmisel aastal valmib aadressil Punane 76 uhke, 14 väljakuga tennisekeskus. Lisaks tulevad jõusaal ja ruumid rühmatreeninguteks,” ütles Tallink City projektijuht Üllar Tali Tallinna TV uudistesaatele.

http://www.pealinn.ee/koik-uudised/video-tallinn-saab-suurejoonelise-tennisekeskuse-n155836